ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม แบ่งปันน้ำใจในวังเวียง ปิดรับสมัคร

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม แบ่งปันน้ำใจในวังเวียง ปิดรับสมัคร07 Dec 20:00 - 10 Dec 23:30 - Vang Vieng
วังเวียง ลาว Vangviang Lao PDR.

Route
More info

ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม แบ่งปันน้ำใจในวังเวียง (สปป.ลาว)

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม - วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๗ ธ.ค. เวลา ๒๐.๐๐ น. ) ค่าย ๓ วัน ๒ คืน

[สถานที่]
เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๑๙ คน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม 575,000 กีบ (ลาว)
ประมาณ 2,500 บาท (ไทย)

โดยสามารถแบ่งจ่าย เพื่อยืนยันตน ทั้งหมด 5 งวด

๑.เดือน เมษายน 500 บาท
๒.เดือน พฤษภาคม 500 บาท
๓.เดือน มิถุนายน 500 บาท
๔.เดือน กรกฎาคม500 บาท
๕. เดือน สิงหาคม 500 บาท

ชี้แจงค่าใช้จ่าย

๑.ค่าเหมารถตู้ 10 ที่นั่ง ๓ วัน ๒ คืน (ไป-กลับ)
๒.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท
(เฉพาะการเดินทางในไทย)
๓.ค่าเหมารถตุ๊กๆลาว ไปเที่ยวที่ต่างๆ (รับ-ส่งที่พัก)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวและค่าผ่านทาง
ถ้ำจัง,บลูลากูน,ผาเงิน, เป็นต้น
๕.ที่พักในลาว บ้านในสวน ๒ คืน
(นอนห้องละ ๒ คน)
๖.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

ในส่วนค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัคร ต้องดูแลตัวเอง

๑.ค่าทำหนังสือเดินทางส่วนตัว passport ควรทำล่วงหน้า 1 เดือนก่อนเดินทาง (จำเป็นไม่มีเข้าเมืองไม่ได้)
๒.ค่าบัตรผ่านด่านลาว pay pass (วันธรรมดา 5 บาท เทศกาลเพิ่มไม่เกิน 45 บาท)
๓.ค่ารถโดยสารระหว่างด่าน ไทย- ลาว (ไป-กลับ) ( 20 บาท )
๔.ค่าอาหารทุกมื้อ(ราคาตั้งแต่ 10,000 k ขนมปังแซนวิส ข้าวเหนียว หมู,ไก่ย่าง ,เฝอหรือก๋วยเตี๋ยว 15,000k )
๕.ค่าน้ำดื่ม (กดตู้เติมหน้าที่พัก 1,000 k กีบต่อขวดเติม)
ถ้าไม่กดเติมน้ำดื่มขวดละ 5000 k ขั้นต่ำ
๖.ค่าล่องห่วงยางแม่น้ำซอง 250 บาท และค่ามัดจำห่วงยางของบริษัททัวร์ 55,000 k (ทัวร์คืนให้หลังเอาห่วงยางมาคืน ) ถ้าไม่เล่นไม่เสีย
๖.แลกเงิน ติดตัวไว้ ขั้นต่ำ 226,000 k(ประมาณ 1,000 บาท)
( แลกไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ถ้าไม่แลกไว้สามารถใช้เป็นเงินไทย ก็ได้ )
๗.ค่าเหมารถตู้เข้าเมืองวังเวียง (ไป-กลับ)
จับกลุ่ม 5คน หารเฉลี่ยกัน ประมาณ 500-600 บาท
ต่อเที่ยว ไปกลับอยู่ระหว่าง 1000 -1200 บาท อยู่ที่ตกลงกับคนขับ
(รถตู้โดยวสารลาวเหมาคันจะนั่งได้ 7ที่นั่ง ส่วนพื้นที่ที่เหลือไว้ขนสัมภาระ)
๘.ค่าผ่านทางสะพานข้ามแม่น้ำซอง 2000k (ประมาณ 8 บาท)
ทุกครั้งที่ข้ามสะพาน

.................................................................................

ความตั้งใจ

๑.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง
และพัฒนาวุฒิภาวะตัวเอง
๒.รณรงค์เก็บขยะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และแบ่งปันสิ่งดีงามในประเทศเพื่อนบ้าน
๓.ศึกษาศิลปะวัฒธรรม และวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น
๔.ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศเพื่อนบ้าน
๕.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสาสมัคร
...................................................................

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
พร้อมแล้ว คลิกที่ลิงค์ เลยครับผม

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnMyxC4L9OA2tggWpbwsXcm5r1Tf-Sm-AQQ5iScAgZjCnF5w/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **
...............................................................................

กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๗ ุธันวาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๐.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง พรมแดนไทยลาว จ.หนองคาย

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๕.๓๐ น. - ๐๖.๓๐ น. ล้างหน้าแปรงฟันและรับประทานอาหารเช้า ( รับผิดชอบตัวเอง ) ซื้อขนมและเสบียงให้พร้อม
ปั๊มปตท. จ.อุดรธานี
เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ เตรียมความพร้อมบนรถบัส ชี้แจงเอกสารและธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ
ก่อนเดินทางถึง พรมแดนไทยลาว จ.หนองคาย

เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. สิ่งที่ต้องทำด้วยตัวเอง
เพื่อข้ามพรมแดน
1.รับบัตรกรอกแบบฟอร์มที่ประชาสัมพันธ์ บัตรไทย -บัตรลาว กรอกข้อมูลให้ครบทั้งขาเข้า - ขาออก (จะมีตัวอย่างให้ดู)
2.แลกเงิน ขั้นต่ำติดตัวไว้ 1000 บาท (226000 k โดยประมาณ)
3.ต่อแถวยื่น passport และบัตร ขาเข้า ขาออก เพื่อปั๊มตราด่านฝั่งไทย
4.รอรับตั๋วรถบัสและรอเพื่อนร่วมค่ายอาสา เพื่อนั่งรถเมล์ข้ามสะพานไปยังด่านฝั่งลาว
5.ต่อแถวยื่น passport และบัตร ขาเข้า ขาออก เพื่อปั๊มตราด่านฝั่งลาว
6.หลังจากนั้นนำ passport ไปยื่นที่ตู้ pay pass ชำระค่าธรรมเนียมเอง (ปกติ 5 บาท เทศกาลเพิ่มไม่เกิน 45 บาท)
7.นำบัตร pay pass ที่ได้ไปเข้าช่องผ่านทางเข้าลาว รอหน้าประตูทางออกเพื่อเตรียมขึ้นรถตู้ไป เข้าเมืองวังเวียง

เวลา ๐๙.๓๐ น - ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางโดยรถตู้ลาวเหมาคัน ผ่านเวียงจันทร์ เดินทางเข้าเขตเมืองวังเวียง ซึ่งจะแวะรับประทานอาหาร ๓๐ นาที แนะนำให้กินอาหารที่ง่ายและเร็ว เพื่อทำเวลา ราคาประมาณ 15000 k - 20000 k (60 - 80 บาท)( มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เก็บสัมภาระเข้าที่พักและเตรียมตัวทำกิจกรรม (นอนพักบ้านในสวน ๒ คืนหลังละ ๒ คน )
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.นั่งรถตุ๊กๆลาว ไปถ่ายรูปและเล่นน้ำใสไหลเย็นที่ลงมาจากเขา บริเวณถ้ำจัง
เวลา ๑๘.๓๐ น.- ๒๑.๐๐ น.กลับที่พักทำภาระกิจส่วนตัวและออกไปรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

เวลา ๒๑.๐๐ น.- ๒๑.๓๐ น. ประชุมสรุปกิจกรรมนัดหมายกำหนดการ
เวลา ๒๑.๓๐ น. - ๐๕.๓๐ น. เข้าที่พักนอนหลับพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๕.๓๐ น.- ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย ( รับผิดชอบตัวเอง )

เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. เดินศึกษาธรรมชาติ ขึ้นเขาผาเงินเพื่อชมวิวเมืองวังเวียง (ระหว่างทางชวนเก็บขยะ แบ่งปันน้ำใจในวังเวียงที่นี้ ปิดทองหลังพระทำความดีในที่ลับตาคน )
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.ออกเดินทาง
มุ่งหน้าสู่ สายน้ำแห่งชีวิต บลูลากูน (Blue Lagoon)

เวลา ๑๒.๓๐ น.- ๑๓.๓๐ น. กลับมาพักรับประทานกลางวันบริเวณที่พัก (สวัสดิการ กระเพราไก่+ไข่ดาว)

เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๗.๓๐ น. เดินทางไปขึ้นรถที่ หน้าบริษัททัวร์
เพื่อเดินทางไปทำกิจกรรม ล่องห่วงยางตามสายแม่น้ำซอง ชมภูเขา และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำ

เวลา ๑๗.๓๐ น.- ๑๘.๐๐ น.เดินทางกลับที่พักและอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๑๘.๓๐ น.- ๒๐.๓๐ น. ทานข้าวเป็นกลุ่มริมแม่น้ำซอง
กินลมชมวิว ริมสายน้ำซอง (รับผิดชอบ กินข้าวหารเฉลี่ยกัน)
เวลา ๒๐.๓๐ น.- ๒๑.๓๐ น. สรุปกิจกรรม พูดคุยนัดหมาย

เวลา ๒๑.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ (หยุดวันรัฐธรรมนูญ)

เวลา ๐๕.๓๐ น.- ๐๖.๓๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว และเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๐๗.๐๐ น.กิจกรรมสัญญาใจ ก่อนร่ำลากัน
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าแบบง่าย ขนมปังมาม่าคัพ โจ๊กคัพ ( รับผิดชอบตัวเอง )

เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.รถตู้มารับหน้าที่พัก ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านชายแดนลาว ( ระหว่างทางจะมีพักรถรับประทานอาหารกลางวันรับผิดชอบตัวเอง )

เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. สิ่งที่ต้องทำด้วยตัวเอง
เพื่อข้ามพรมแดนลาว

1.ต่อแถวยื่น passport และบัตร ขาเข้า ขาออก เพื่อปั๊มตราด่านฝั่งไทย และยื่นบัตร เข้า - ออก ให้ทางการลาว
ออกก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.ไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านด่านขาออก
2.รอรับตั๋วรถบัสและรอเพื่อนร่วมค่ายอาสา เพื่อนั่งรถเมล์ข้ามสะพานไปยังด่านฝั่งไทย
3.ต่อแถวยื่น passport และบัตร ขาเข้า ขาออก เพื่อปั๊มตราด่านฝั่งไทยข้ามพรมแดนมายังประเทศไทยโดยสมบูรณ์
4.ยืนรอเพื่อ ณ จุดนัดพบเพื่อเดินไปขึ้นรถบัสกลับ กทม.

เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๐๒.๐๐ น. ออกเดินทางกลับ กทม.อย่างปลอดภัย

(ในส่วนกำหนดการ สถานที่ต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามเหมาะสม)

********************************************************

[ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

......................................................................

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ - ๗๗๙ - ๒๒๕๖© 2019 Siguez