ปากเซ - จำปาสัก ลาว/วันที่14-15 กค. 61 / คชจ 3500

ปากเซ - จำปาสัก ลาว/วันที่14-15 กค. 61 / คชจ 350013 Jul 20:00 - 15 Jul 23:00 - Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

Route

>>> โปรดอ่านก่อน จอง นะครับ <<<
ทริปนี้ เป็นทริป กึ่งหารเฉลี่ย ราคาหารตามรายบุคคลนะครับ
ผู้จัด จะแจ้ง ยอด ค่าเดินทาง ก่อนวันเดินทางนะครับ
สมาชิกต้องพร้อมที่จะต้องจ่ายค่าส่วนต่าง ตามจำนวนสมาชิกที่เดินทาง
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สนใจติดต่อ จอง ทริปได้ที่• Line ID : khunpanae
• โทร. 0865061604
|||||||||||||| ค่าเดินทาง |||||||||||||||||||
เดินทาง 9 คน คนละ 3,500 บาท
เดินทาง 8 คน คนละ 3,700 บาท
เดินทาง 7 คน คนละ 3,800 บาท
น้อยกว่า 6 คน ยกเลิกการเดินทางคลุกฝุ่น ตอน Zip Line โหนสลิงลาวใต้ 3วัน2 คืน 27-28-29 กค 61

26 Jul 20:00 - 29 Jul 02:00 26 Jul 20:00 - 29 Jul 02:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
คล กฝ น ตอน Zip Line โหนสล งลาวใต 3ว น2ค น เต มเส น หล งจาก เรา ไปเด นป า ล า น ำตกท ลาวใต ก นมาพอสมควรแล ว ทร ปน ขอเปล ยน มาเอาใจ พวกขาล ยบ าง โหน สล ง ข ามน ำตกใหญ 3ว น 2ค   More info

คลุกฝุ่น ตอน Zip Line โหนสลิงลาวใต้ 3วัน2 คืน 11-12-13สิงหา 61

10 Aug 19:00 - 13 Aug 03:00 10 Aug 19:00 - 13 Aug 03:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
คล กฝ น ตอน Zip Line โหนสล งลาวใต 3ว น2ค น เต มเส น หล งจาก เรา ไปเด นป า ล า น ำตกท ลาวใต ก นมาพอสมควรแล ว ทร ปน ขอเปล ยน มาเอาใจ พวกขาล ยบ าง โหน สล ง ข ามน ำตกใหญ 3ว น 2ค   More info

คลุกฝุ่น ตอน ป่าลาวใต้ ตาดขมึด ตาดเสือ ตาดตะเก็ด 11-13 สิงหา6

10 Aug 20:00 - 13 Aug 03:00 10 Aug 20:00 - 13 Aug 03:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
ทร ปน เราไปเท ยว ประเทศเพ อนบ านก นคร บ บ านหนองหลวง เม องปากเซ สปป.ลาว ท กท านควรม หน งส อเด นทางเป นของต วเองนะคร บ บ านหนองหลวง เป นถ งกำเน ด กาแฟด ง ย ห อ ดาวคอฟฟ ม   More info

เดินป่าลาวใต้โบโลเวน/แชร์ทริปเที่ยว/10-13สิงหาคม61(ไม่ลางาน)/ราคา3790บาท

10 Aug 20:00 - 13 Aug 23:00 10 Aug 20:00 - 13 Aug 23:00 - Paksé Paksé
ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ผาส้วม ปากเซ จำปาสัก ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ผาส้วม
ชวนเท ยวประเทศเพ อนบ านคร บ3ว น2ค นโบโลเวน เด นป าหน าฝนท ราบส งโบโลเวนชมดอกเปราะภ บาน อล งการ 3 น ำตกใหญ บ านหนองหลวง เม องปากเซ แขวงจำปาส ก สปป.ลาว ราคาทร ป3790บาท ว นศ กร ท...   More info

คลุกฝุ่น ตอน Zip Line โหนสลิงลาวใต้ 3วัน2 คืน 13-14-15 ตค 61

12 Oct 19:00 - 15 Oct 03:00 12 Oct 19:00 - 15 Oct 03:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
คล กฝ น ตอน Zip Line โหนสล งลาวใต 3ว น2ค น เต มเส น หล งจาก เรา ไปเด นป า ล า น ำตกท ลาวใต ก นมาพอสมควรแล ว ทร ปน ขอเปล ยน มาเอาใจ พวกขาล ยบ าง โหน สล ง ข ามน ำตกใหญ 3ว น 2ค   More info


© 2018 Siguez