ກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ ການເງິນ ເພື່ອການກະສິກຳ

24 Apr 08:00 - 28 Apr 17:00 24 Apr 08:00 - 28 Apr 17:00 - Vientiane Vientiane
Crowne Plaza Vientiane Crowne Plaza Vientiane
ໃກ ເຂ າມາແລ ວ..!!! ກອງປະຊ ມ ສ າມະນາ ການເງ ນ ເພ ອການກະສ ກຳ ຈະຈ ດຂ ນ ທ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ນ, ໃນທ າຍເດ ອນ ເມສາ 2017 ນ , ທ ໂຮງແຮມວຽງຈ ນ ຄ າວພາຊາ (Crowne Plaza Vientiane), ໂດຍຈະມ ໂອກາດໄດ...   More info

ANZAC DAY hosted by the Australian Embassy Lao PDR

25 Apr 05:00 - 08:00 25 Apr 05:00 - 08:00 - Vientiane Vientiane
Australian Embassy Australian Embassy
The Australian Embassy in Lao PDR invites you to join them in commemorating ANZAC Day on 25 April 2017. The service will be held at the Australian Embassy and will begin at 5...   More info

Grand Opening Wine Tasting Party

25 Apr 17:00 - 23:00 25 Apr 17:00 - 23:00 - Vientiane Vientiane
Rattana's Smile Dee Rattana's Smile Dee
Free for everybody to tast wine from France Cahors, New brand name from Chateau Lagrezette ( Cocktail Tasting ) please come and join us, All you need is LOVE...   More info

Field Hockey Training and Game

25 Apr 18:30 - 19:30 25 Apr 18:30 - 19:30 - Vientiane Vientiane
Spirit Soccer Field Spirit Soccer Field
New players very welcome. Any age over 10 years old, any Nationality, male or female, with or without previous experience. First week free and we provide sticks. Usual price 30...   More info

Field Hockey Training and Game

27 Apr 18:00 - 19:30 27 Apr 18:00 - 19:30 - Vientiane Vientiane
Spirit Soccer Field Spirit Soccer Field
New players very welcome. Any age over 10 years old, any Nationality, male or female, with or without previous experience. First week free and we provide sticks. Usual price 30...   More info

Vientiane BlaBla Language Exchange (Every Thursday)

27 Apr 19:00 - 22:00 27 Apr 19:00 - 22:00 - Vientiane Vientiane
Joma Bakery Cafe Joma Bakery Cafe
Please, like our Facebook page to follow our events and keep yourself stay in tuned with our possible changes: https:/www.facebook.com/Original-Vientiane-Language-Exchange...   More info

Gm & Dje Em Farewell Party

28 Apr 06:00 28 Apr 06:00 - Thakhek Thakhek
Patalai Patalai
Guy-marino & Emilie are leaving Laos after a super time in this beloved country. There is a dress code to this farewell party : super...   More info

ມະຫະກຳ ນັດພົບແຮງງານ 2017 ວັນທີ 28-30/4/2017

28 Apr 08:00 - 30 Apr 21:00 28 Apr 08:00 - 30 Apr 21:00 - Vientiane Vientiane
ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ICC ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ICC
ມະຫະກຳ ນ ດພ ບແຮງງານ 2017 ວ ນທ 28-30/4...   More info

Latin Night

28 Apr 18:00 - 23:30 28 Apr 18:00 - 23:30 - Luang Prabang Luang Prabang
525 525
We're turning up the heat at 525 on Friday April 28th with a Latin themed evening, that will have your hips swaying and the mojitos flowing. Bianca Quiñones joins us directly...   More info

Open Mic Night // ຄໍ່າຄືນແຫ່ງຮ້ອງເພງ

28 Apr 19:00 - 21:00 28 Apr 19:00 - 21:00 - Vientiane Vientiane
Starbooks - Puemdao Starbooks - Puemdao
ໂຊໃຫ ພວກເຮ າເຫ ນພອນສະຫວ ນຂອງເຈ າ! ຂ ເຊ ນທ ກໆທ ານທ ຮ ກມ ກໃນການຮ ອງເພ ງມາ. ຮ ວມມ ວນຊ ນvແລະປະກອບຮ ອງເພງກ ບພວກເຮ າ! ໂດຍບ ໄດ ເສຍຄ າ! Can you sing, dance or play an instrument? Show...   More info

Premier photo exhibition, "Stunning Vang Vieng"

03 May 18:30 - 20:30 03 May 18:30 - 20:30 - Vientiane Vientiane
Crowne Plaza Vientiane Crowne Plaza Vientiane
Premier exhibition of winning photographs from the 2017 photo contest Stunning Vang...   More info

European Food Festival 2017

06 May 10:00 - 22:30 06 May 10:00 - 22:30 - Vientiane Vientiane
Lao National Cultural Hall Lao National Cultural Hall
SAVE YOUR DATE: Saturday, 6 May 2017! You are invited to the 6th European Food Festival on Saturday 6th of May from noon until late in the evening at Parking Space of National...   More info

Q Implant Marathon ; Vientiane Laos

08 May 08:00 - 12 May 17:00 08 May 08:00 - 12 May 17:00 - Vientiane Vientiane
Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Laos Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Laos
Praktischer 5 Tage Implantologiekurs jetzt Anmelden bei Medos...   More info

MikroTik User Meeting in Laos

08 May 08:00 - 17:00 08 May 08:00 - 17:00 - Vientiane Vientiane
Mercure Vientiane Mercure Vientiane
MikroTik Router operating system and software offer a new and exciting alternative to traditional brand name router solutions. This will be a meeting that will present strategies...   More info

Pakse

12 May 07:40 - 15 May 19:40 12 May 07:40 - 15 May 19:40 - Paksé Paksé
Paksé Paksé
  More info

〇5月 12日(金)夜~14日(日) 新型寝台で行くラオス染色織物体験と薬草サウナツアー

12 May 19:00 - 14 May 19:00 12 May 19:00 - 14 May 19:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
〇5月 12日 金 夜 14日 日 新型寝台で行くラオス染色織物体験と薬草サウナツアー タイ国鉄に新しく導入された新型寝台列車 清潔で快適です ラオスへは国際急行列車で陸路での国境越え ビエンチャンでは染色 織物体験や薬草サウナに入ります ノーンカーイではベトナム春巻にも行きます スケジュール 費用 http:/nukarumithaiclub...   More info

ทริปสะหวันนะเขต ประเทศลาว

26 May 20:00 - 29 May 02:00 26 May 20:00 - 29 May 02:00 - Sayaboury Sayaboury
สะหวันนะเขต ประเทศลาว สะหวันนะเขต ประเทศลาว
Day1 ศ กร 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.00 น. รถออกเด นทาง พร อมก นท บ กซ สะพานควาย Day2 เสาร 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. อาหารเช าท ม กดาหาร หล งจากน นเตร ยมข ามด านม กดาหาร ผ า   More info

W L T / เชียงแสน-เชียงของ /วันที่ 27-28 พ.ค.60 ราคา 2,900 บาท

26 May 20:00 - 28 May 23:00 26 May 20:00 - 28 May 23:00 - Ban Houayxai Ban Houayxai
สุดแดนสยามฝั่งขวา ไทย-ลาว ริมน้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สุดแดนสยามฝั่งขวา ไทย-ลาว ริมน้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
สนใจต ดต อ จอง ทร ปได ท Line ID : Khunpanae โทร. 086-506-1604 / ทร ปน เป นทร ปแชร ประสบการณ จ ง หารเฉล ย ตามรายบ คคลนะคร บ ค าเด นทาง เด นทาง 9 คน คนละ 2,900 บาท เด นทาง 7-8 ค   More info

หลวงพระบาง

27 May 06:00 - 29 May 06:00 27 May 06:00 - 29 May 06:00 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Luang Prabang
ทร ปหลวงพระบาง ว นท 27-29 พ.ค 2560 ค าทร ป 5,500 บาท ภาพจาก pantip เท ยวละไม...ไปหลวงพระบาง ภาค2 ว นแรก ว นท 26 พ.ค 60 กร งเทพ ท าล 19.30 น. น ดพบก นท บ กซ สะพานควาย 20.00 น.   More info

Laos on the Road

02 Jun 16:00 - 16 Jun 16:00 02 Jun 16:00 - 16 Jun 16:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
Il viaggio parte con il ritrovo dei partecipanti a Vientiane. I primi giorni di ambientamento saranno dedicati alla visita della capitale, piacevole città di impianto coloniale...   More info

Mekong Tourism Forum 2017

06 Jun 08:00 - 09 Jun 23:00 06 Jun 08:00 - 09 Jun 23:00 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Luang Prabang
The 2017 Mekong Tourism Forum will be hosted by the Ministry of Information, Culture, and Tourism of Lao PDR in the beautiful UNESCO World Heritage town of Luang Prabang from June...   More info

ทริป Business Matching บุกตลาด Aec ครั้งที่ 5 ณ ลาว

06 Jun 13:00 - 08 Jun 16:00 06 Jun 13:00 - 08 Jun 16:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
ตลาดลาว ไปได ง ายกว าท ค ด... dinnertalk และ survey matching ท สำค ญไปชมงาน ThaiTopBrand2017 ท เว ยงจ นทร พร อมท มการตลาดของเรา เน นๆ เฉพาะกล ม cosmetics ใครสนใจราคาปกต 25,000...   More info

Summer Camp 2017 at Santisouk Montessori Preschool

12 Jun 08:00 - 26 Jun 08:00 12 Jun 08:00 - 26 Jun 08:00 - Vientiane Vientiane
Santisouk Montessori Santisouk Montessori
Book your spot now for the Santisouk Summer Camp 2017! We offer 3 great weeks of summer camp from 12 to 30 June 2017 (can be booked individually) for kids from 2 to 9 years. Join...   More info

Laos Build 2017

15 Jun 09:00 - 17 Jun 12:00 15 Jun 09:00 - 17 Jun 12:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
  More info

Self Empowerment Course Vientiane June 24 - July 3

24 Jun 10:00 - 03 Jul 16:00 24 Jun 10:00 - 03 Jul 16:00 - Vientiane Vientiane
Triple Three Condo Triple Three Condo
For the first time Vientiane will have a Healing and Empowerment course delivered in its city. Sacred Place is delivering their Self Empowerment course this June 24 July 3 in...   More info

Summer Study Abroad in Laos

27 Jun 09:00 - 09 Jul 20:00 27 Jun 09:00 - 09 Jul 20:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
Do you want to learn the Lao language, Lao history, and Lao culture? What better way to do it than to spend your summer fully immersed in Lao society in Laos! SAIL students will...   More info

Q Implant Marathon ; Vientiane Laos

03 Jul 08:00 - 07 Jul 17:00 03 Jul 08:00 - 07 Jul 17:00 - Vientiane Vientiane
Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Laos Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Laos
Praktischer 5 Tage Implantologiekurs jetzt Anmelden bei Medos...   More info

ลาวใต้ ทุ่งโบโลเวน ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ ตาดตะเก็ด 8-10กค 60

07 Jul 20:00 - 10 Jul 03:00 07 Jul 20:00 - 10 Jul 03:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
ทร ปน เราไปเท ยว ประเทศเพ อนบ านก นคร บ บ านหนองหลวง เม องปากเซ สปป.ลาว ท กท านควรม หน งส อเด นทางเป นของต วเองนะคร บ บ านหนองหลวง เป นถ งกำเน ด กาแฟด ง ย ห อ ดาวคอฟฟ ม   More info

Laos on the Road

14 Jul 16:00 - 28 Jul 16:00 14 Jul 16:00 - 28 Jul 16:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
Il viaggio parte con il ritrovo dei partecipanti a Vientiane. I primi giorni di ambientamento saranno dedicati alla visita della capitale, piacevole città di impianto coloniale...   More info

タイ&ラオス路線バスの旅

15 Jul 00:00 - 23 Jul 03:00 15 Jul 00:00 - 23 Jul 03:00 - Luang Phrabang Luang Phrabang
Luang Phrabang, Louangphabang, Laos Luang Phrabang, Louangphabang, Laos
タイとラオスの2ヶ国をバスや鉄道や船など公共の交通機関を駆使して巡る旅 タイとラオスの2ヶ国の国境をまたにかけ 旅先での大いなる非日常に飛び込み 異なる文化や風俗習慣を体験し より深く人々と触れ合う1週間 http:/www.bekkoame.ne.jp/i/eandg/travel/lao/lao.html 第1回のツアーレポート公開中 http...   More info

Summer Yoga Therapeutics & Bodywork Immersion in Northern Laos

15 Jul 15:00 - 21 Jul 12:00 15 Jul 15:00 - 21 Jul 12:00 - Luang Prabang Luang Prabang
Mandala-Ou Resort, Nong Khiaw Mandala-Ou Resort, Nong Khiaw
Held amidst the tranquil setting high on the banks of the scenic and tranquil Nam Ou River, offering spectacular sunset views over the virgin rainforest and karst limestone...   More info

ເລເວລອິພ "ທີ່ຮາບສຼງໂບໂລເວນ"

28 Jul 06:00 - 30 Jul 23:00 28 Jul 06:00 - 30 Jul 23:00 - Champasak Champasak
Amazing Bolaven Plateau Amazing Bolaven Plateau
เด นป าลาวใต 3 ว น 2 ค น ไม ต องลางานคร บ 28 ก.ค.ร ฐประกาศเป นว นหย ด ค าใช จ ายประมาณ 3800 คร บ ว นท 27 น ดเจอก นบ กซ สะพานควาย 2 ท มตรงคร บ ร งส ต หร อท อ นๆบอกให ทราบด...   More info

August Summer School

07 Aug 07:30 - 17:00 07 Aug 07:30 - 17:00 - Vientiane Vientiane
Tukata Jardin D'Enfants Tukata Jardin D'Enfants
Summer School at Tukata! We will be open for Summer from August 7th to August 31st. (Term 1 begins Sept 1st...   More info

ด่านใหญ่ ตาดขมึด ตาดเสือ ตาดตะเก็ด 12-14สิงหา60

11 Aug 20:00 - 14 Aug 23:00 11 Aug 20:00 - 14 Aug 23:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
ทร ปน เราไปเท ยว ประเทศเพ อนบ านก นคร บ บ านหนองหลวง เม องปากเซ สปป.ลาว ท กท านควรม หน งส อเด นทางเป นของต วเองนะคร บ บ านหนองหลวง เป นถ งกำเน ด กาแฟด ง ย ห อ ดาวคอฟฟ ม   More info

الإفتتاحية

15 Aug 17:30 - 16 Aug 19:00 15 Aug 17:30 - 16 Aug 19:00 - Achram Achram
Achram, Savannakhet, Laos Achram, Savannakhet, Laos
افتتاح النادي إنشاء...   More info

Je suis aux mots

06 Sep 15:00 - 19 Sep 18:00 06 Sep 15:00 - 19 Sep 18:00 - Vientiane Vientiane
Vientiane, Laos Vientiane, Laos
Book Launch and Music...   More info

ตาดน้ำพาก-ตาดสักการะ 8-10กันยา 60

07 Sep 20:00 - 10 Sep 00:00 07 Sep 20:00 - 10 Sep 00:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
ท ราบส งโบโลเวน นอกจาก ตาดขม ดก บตาดตะเก ดแล ว ย งม น ำตกใหญ ๆ อ กมากมาย ตาดน ำพาก ตาดส กการะ ก เป นหน งในน น น กเด นป า ท องน ำตกอย างเราๆ ไม ควรพลาด ต องมาชมส กคร งคร บ ช วงท   More info

Q Implant Marathon ; Vientiane Laos

11 Sep 08:00 - 15 Sep 17:00 11 Sep 08:00 - 15 Sep 17:00 - Vientiane Vientiane
Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Laos Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Laos
Praktischer 5 Tage Implantologiekurs jetzt Anmelden bei Medos...   More info

タイ&ラオス路線バスの旅

16 Sep 00:00 - 24 Sep 03:00 16 Sep 00:00 - 24 Sep 03:00 - Luang Phrabang Luang Phrabang
Luang Phrabang, Louangphabang, Laos Luang Phrabang, Louangphabang, Laos
タイとラオスの2ヶ国をバスや鉄道や船など公共の交通機関を駆使して巡る旅 タイとラオスの2ヶ国の国境をまたにかけ 旅先での大いなる非日常に飛び込み 異なる文化や風俗習慣を体験し より深く人々と触れ合う1週間 http:/www.bekkoame.ne.jp/i/eandg/travel/lao/lao.html 第1回のツアーレポート公開中 http...   More info

Off the beaten path in Laos

02 Oct 07:00 - 06 Oct 16:00 02 Oct 07:00 - 06 Oct 16:00 - Luang Prabang Luang Prabang
Luang Prabang Luang Prabang
In continuation with IT Nature Club's focus on community based tourism we will be exploring the enchantingly beautiful province of Luang Prabang in Laos, a tiny land locked...   More info

สายป่า ลุยป่าลาวใต้ น้ำตกตาดสะเอียน 21-23 ต.ค.60

20 Oct 20:00 - 24 Oct 04:00 20 Oct 20:00 - 24 Oct 04:00 - Ban Paksong Ban Paksong
Sabaidee Valley ສະບາຍດີວັນເລ່ Sabaidee Valley ສະບາຍດີວັນເລ່
ทร ปสายป า ล ยป าน ำตก ตาดสะเอ ยน ลาวใต 2 เม องปากซ อง สปป.ลาว ว นท 21-23ต ลาคม 2560 จ ดโดย:สายป า...by.อนาถาท วร ว นเด นทาง 20.00 น. น ดพบก นท ม.รามคำแหง เม อท กคนมาพร อมก นท...   More info

Zip Line ลาวใต้ 21-23ตุลาคม60

20 Oct 20:00 - 23 Oct 03:00 20 Oct 20:00 - 23 Oct 03:00 - Paksé Paksé
ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
หล งจาก เรา ไปเด นป า ล า น ำตกท ลาวใต ก นมาพอสมควรแล ว ทร ปน ขอเปล ยน มาเอาใจ พวกขาล ยบ าง โหน สล ง ข ามน ำตก ใหญ 2ว น1ค น ค นแรกนอนโฮมสเตย บ านหนองหลวง ค นสอง พ กนอน บ านต นไม...   More info

ລວຍແຫລກແຈກໂຊກ 4 ຊັ້ນ ຈາກ SMJ & WCG

28 Oct 18:00 - 11 Nov 23:00 28 Oct 18:00 - 11 Nov 23:00 - Vientiane Vientiane
ຮ້ານຄໍາ ສີຫອມ ມີສຸກ SMJ ຮ້ານຄໍາ ສີຫອມ ມີສຸກ SMJ
ລວຍແຫລກ ແຈກໂຊກ 4 ຊ ນ ຈາກຮ ານຄຳ ສ ຫອມ ມ ສ ກ SMJ & WCG Diamond ລວມມ ນຄ າຫລາຍກວ າ 300.000.000 ກ ບ ໂຊກຊ ນທ 1 : ແຈກທ ກວ ນ ແຈກຂອງສ ມມະນາຄ ນຟຣ ທ ນທ ໂຊກຊ ນທ 2 : ແຈກທ ກທ າຍເດ ອນ ຄຳໜ...   More info

Q Implant Marathon ; Vientiane Laos

06 Nov 08:00 - 10 Nov 17:00 06 Nov 08:00 - 10 Nov 17:00 - Vientiane Vientiane
Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Laos Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Laos
Praktischer 5 Tage Implantologiekurs jetzt Anmelden bei Medos...   More info

The LAOS Bike Fest 2017

18 Nov 09:00 - 19 Nov 18:00 18 Nov 09:00 - 19 Nov 18:00 - Vang Vieng Vang Vieng
Vang Vieng Vang Vieng
  More info

W L T/แอดเวนเจอร์ วังเวียง/วันที่ 9-10-11ธค. /ราคา4,200 บาท

08 Dec 20:00 - 11 Dec 23:00 08 Dec 20:00 - 11 Dec 23:00 - Vientiane Vientiane
วังเวียง @ลาว วังเวียง @ลาว
สนใจต ดต อ จอง ทร ปได ท Line ID : Khunpanae โทร. 086-506-1604 / ทร ปน เป นทร ปแชร ประสบการณ จ ง หารเฉล ย ตามรายบ คคลนะคร บ ค าเด นทาง เด นทาง 9 คน คนละ 4,200 บาท เด นทาง 7-8 ค   More info

ເປີດຮັບສະຫມັກຄົນຢາກລວຍ ຈໍາຫນ່າຍເພັດແທ້ by SMJ & WCG

31 Dec 20:00 31 Dec 20:00 - Vientiane Vientiane
ຮ້ານຄໍາ ສີຫອມ ມີສຸກ SMJ ຮ້ານຄໍາ ສີຫອມ ມີສຸກ SMJ
ໂອກາດດ ໆແບບນ ທ ານບ ຄວນພາດ ຮ ບສະໜ ກຕ ວແທນຈຳຫນ າຍເພ ດແທ ລ ງທ ນເລ ມຕ ນພຽງ 25.000.000 ກ ບ ຂາຍບ ໜ ດສາມາດປ ຽນແບບຫ ສ ງຄ ນໄດ FREE 6 FREE ຟຣ ທ ນທ 6 ລາຍການ 1. ສອນວ ທ ເບ ງເພ ດໃຫ Free 2...   More info


© 2017 Siguez